1

Vertegenwoordigt NDVW zowel lokale als algemene belangen?

Met vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg willen we heel specifiek oog hebben voor wat er in uw bedrijf en in uw regio leeft. Om deze lokale verankering te verzekeren, delen we Vlaanderen op in vier deelbekkens met een eigen werking en bestuur, zijnde Bovenschelde, Zeeschelde-Zeekanaal, Albertkanaal en Kempense kanalen.

Per deelbekken zijn contactpersonen voorzien waar u steeds contact kan mee opnemen. Bij lokale problematieken zoeken zij graag samen met u naar oplossingen. Zaken van algemeen belang worden voor u doorgegeven naar de Raad van Bestuur zodat deze ook op grotere schaal voor u opgevolgd kunnen worden.

Heeft u dus een vraag of melding, aarzel niet om uw deelbekkenbestuur te contacteren. U kan ook altijd terecht bij Sabine op ons secretariaat secretariaat@netwerkdevlaamsewaterweg.be . Zij zal uw mail vervolgens verder kanaliseren naar een bestuurslid van uw deelbekken.