1

Over-ons

De verenigingen die de watergebonden gebruikers langs de Vlaamse Waterwegen vertegenwoordigen hebben de krachten gebundeld. De vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg voor de Oostelijke bekkens en de vzw Waterwegen en Zeekanaal voor de Westelijke bekkens hebben besloten om in navolging van de waterwegbeheerder, De Vlaamse Waterweg NV, te fuseren tot een sterkere, efficiëntere en toekomstgerichte organisatie: Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw. Voortaan zullen ze voor alle watergebonden bedrijven in Vlaanderen optreden als één 1 vereniging in één nieuwe vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg.

De vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg heeft volgende doelstellingen:

  • Het vertegenwoordigen, promoten en verdedigen van sociale, economische en industriële belangen van de leden in het kader van de haven-, binnen- en zeevaart.
  • Organiseren van netwerking tussen de bedrijven en verenigingen die op directe of indirecte wijze gebruikmaken van de kanalen en rivieren voor het vervoer van goederen.
  • Het gebruik van de binnenvaart te stimuleren om op die wijze bij te dragen aan het behoud en de veiligheid op de Vlaamse wegen.
  • Bij haar leden de kennis inzake logistiek en transport te bevorderen.
  • Via haar leden kennis rond logistiek en transport over het water te delen.
  • De belangen van haar leden te verdedigen.
  • Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw zal nauw samenwerken met De Vlaamse Waterweg nv., op die manier zullen wij de belangen van de watergebonden bedrijven optimaal kunnen verdedigen.
widget-banner-2.jpg

We roepen alle ondernemers die op zoek zijn naar duurzame mobiliteitsoplossingen op om lid te worden van Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw en zo gebruik te maken van onze diensten.

Naast mobiliteit zet Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw ook sterk in op samenwerking tussen overheden en andere stakeholders, waardoor ze een belangrijke schakel vormt met voldoende aandacht voor een goede regionale spreiding.

Voor meer info of aanmelden lidmaatschap: info@netwerkdevlaamsewaterweg.be

Deze website maakt gebruik van cookies!
Meer details over onze cookies kan je terugvinden in ons cookiebeleid.