1

Hoe kan de Vlaamse organisatie NDVW ook uw lokale belangen behartigen?

Naar analogie met De Vlaamse Waterweg hebben we onze werking verdeeld in de verschillende Deelbekkens en deze lokale ambassadeurs houden vinger aan de pols van de lokale werking. Zo blijft Netwerk De Vlaamse Waterweg ook goed op de hoogte van de noden en wensen van de lokale bedrijven en verenigingen. NDVW treedt als koepel op en staat de verschillende betrokken lokale bedrijven en verenigingen bij met haar advies en diensten.