Druk mee uw stempel op de VZW Netwerk De Vlaamse Waterweg

Druk mee uw stempel op de VZW Netwerk De Vlaamse Waterweg

De Raad van Bestuur van de vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg wil de werking van de vereniging verder uitbouwen en verdiepen. Daarom worden de leden opgeroepen om zich kandidaat te stellen als werkend lid.

Werkende leden zijn de ‘trekkers’ van de vereniging. Meer nog dan de toegetreden leden – betekenen zij een meerwaarde voor de vereniging door (onder andere) een minimale deelname aan de events, openstellen van hun bedrijf voor activiteiten van de vzw, deelnemen aan werkgroepen en/of deelbekkenbesturen,  promotie van de vereniging, …

Voor hun inzet genieten werkende leden volgende voordelen :

  • Mee bepalen van het beleid van de vzw via stemrecht op de Algemene Vergadering
  • Mogelijkheid om zich kandidaat te stellen als bestuurder van de vzw
  • Voorinschrijving bij speciale events en economische missies

Voelt u zich geroepen ?

Wij kijken graag uit naar uw kandidaatstelling als werkend lid en kom onze vereniging versterken!    Neem hiervoor graag vóór 20 april 2024 contact met onze Algemeen Directeur Roel Peeters gsm 0477/205151 email roel@ndvw.be