Nieuws vanuit Deelbekken Zeeschelde Zeekanaal

3000 ton gevelstenen via binnenvaart bij Shipit

In nauwe samenwerking met Louis De Waele – Eiifage / Valens en Xella, zal Shipit vanaf 15 april starten met het leveren van de gevelstenen voor Quartier des Treffles in Anderlecht. De 3000 ton zal voor het overgrote deel getransporteerd worden via binnenvaart tot de dichtstbijzijnde terminal. De last mile naar de werf gebeurt via groen transport op maat van de werf, just in time. Op deze manier wordt de nieuwe standaard voor bouwwerven in grote steden in praktijk gezet.

Haven van Brussel kondigt operationele werking Budabrug aan voor juni

De Budabrug zou tijdens de eerste week van juni 2024 weer in dienst en volledig operationeel moeten zijn. De herstellingswerken aan de brug, die in december 2022 beschadigd raakte bij een aanvaring door een binnenschip, lopen op hun einde. Na een grondige renovatie van het brugdek in de magazijnen van Hye, het bedrijf dat in opdracht van de Haven van Brussel de herstellingswerken uitvoert, wordt het brugdek nu opnieuw geschilderd. Zodra dit is afgerond (eerste helft van april), kan de afwerking beginnen. Daarna zal het brugdek eind mei via de waterweg naar Brussel worden getransporteerd.

Versteviging van de ‘wandelende kaai’ bij Van Moer Bluegate

Herbosh Kiere is begonnen met de versteviging van wat ze noemen “de wandelende kaai”. Deze vertrekt bij Van Moer aan kade Blue Gate en loopt zo richting Hoboken tot aan Petroleum Pier Zuid. Er wordt gestart met het overvoeren van heiplaten die bij Van Moer op de kade worden gelost en gestockeerd. Blue Gate huisvest innovatieve en duurzame gebouwen voor productiebedrijven, instellingen voor onderzoek en ontwikkeling en een logistieke zone aan de Scheldekant.

Nieuw IRP-systeem voor douane afhandeling

Binnenkort zal het bekende PLDA-platform definitief worden uit gefaseerd, ten gunste van het Inbound Release Platform (IRP). Verschillende douaneprocessen, waaronder invoer (IDMS), uitvoer (AES), veiligheidscontroles (ICS2), kennisgeving van aanbrengen (PN), tijdelijke opslag (TS), en andere gespecialiseerde toepassingen vallen hieronder. Het grote voordeel aan IRP is dat het voor meer transparantie doorheen het hele inbound proces zorgt. De implementatie van dit nieuwe douanesysteem zal een aanzienlijke impact hebben op de maritieme sector en de bijbehorende zeevaart. Hoewel deze platformen voornamelijk van belang zullen zijn voor douanevertegenwoordigers adviseert NDVW om de impact op uw trafiek in kaart te brengen.