Nieuws vanuit Deelbekken Bovenschelde

Tracé kanaal Bossuit Kortrijk gekend

Het kanaal Bossuit-Kortrijk zou eigenlijk een belangrijke verbinding moeten vormen tussen de Schelde en de Leie. Alleen is het laatste deel van het kanaal, net voor de Leie, zo krap dat er geen vrachtschepen door kunnen. Reders moeten daarom een heel stuk om via Gent. Daar komt verandering in met het ontwerp voorkeursbesluit. In dat voorkeursbesluit wordt gekozen om een nieuw stuk kanaal aan te leggen dat langs de R8 zal lopen, van de Visserskaai in Kortrijk tot aan het kruispunt "Den Hert".

Aan- en afvoer via binnenschip bij vernieuwing Europaterminal

In het kader van hun duurzame groei vernieuwen Port of Antwerp Bruges en PSA Antwerp de Europa Terminal. Een operationele krachttoer voor aannemersbedrijven Artes Roegiers, Herbosch-Kiere en Boskalis want de terminal blijf tijdens de werken in dienst !  Tijdens het bouwen van de terminal wordt zo ecologisch mogelijk te werk gegaan. De aanvoer van materialen, zoals de buispalen en damplanken voor de nieuwe kaaimuur, gebeurt per schip. Ook de afvoer van grond en betonpuin verloopt (deels) via het water.”

Jan de Nul investeert in scheepsmotoren op Methanol

Jan De Nul Group en ABC Engines ondertekenden de bestelling van vier 7.200 kW motoren en één 1.800 kW motor die op (bio)diesel, HVO en op methanol kunnen werken. Deze innovatieve motoren zullen instaan voor de aandrijving van de nieuwste kabellegger van Jan De Nul Group, Fleeming Jenkin. De oplevering van het schip is voorzien voor 2026.