Verslag Netwerk event Bovenschelde van 6 september

Onder een stralende zon verzamelden leden en kandidaat leden zich in het meeting center van Kortrijk Expo voor een ochtend gevuld met 4 presentaties vol key takeaways voor ondernemers.

Kevin Lyen van Rebelgroup ging als eerste op vaart door het deelbekken Bovenschelde met een overzicht van de verscheepte volumes.  Na de hype is de binnenvaart nu op het pad van de verlichting en heeft het met mooie vooruitzichten. De driepikkel prijs, service en duurzaamheid maken van de binnenvaart immers een preferente transportmodus voor vele verladers.

Stephanie Dierick onderschreef dit en kon voor het jaar 2022 met North Sea Port record resultaten voor de binnenvaart optekenen. +7% groei voornamelijk in liquid bulk en breakbulk en dit volledig ten nadele van het wegtransport dat voor het eerst minder dan 30% van de modal split vertegenwoordigt.

Rik Debaere van Galloo vergastte ons met een gesmaakte authentieke getuigenis over de eerste stappen in de binnenvaart als verlader. Mits het nodige leergeld na de aankoop van een 2de hands bak, volgde al snel een 2de nieuwbouw en staat er nu een 3de in de steigers. Binnenvaart bleek een krachtige case voor Galloo.

Jan Gilissen sloot hier naadloos op aan met concrete tips en tricks voor ondernemers vanuit EuRIS. En dat kan uw leergeld fors verminderen wist hij met een knipoog aan Galloo te melden. Binnenvaart stopt niet aan de landsgrenzen en dat Vlaanderen mee aan de basis ligt van dit Europese platform, daar mogen we best fier op zijn.

Tijdens de receptie werd er heel wat informatie uitgewisseld voor meer business : connecteren, inspireren en faciliteren, daar staan we voor !

Wenst u de presentaties nog eens na te lezen, dan kan dat via deze link :

https://www.netwerkdevlaamsewaterweg.be/nl/downloads/1215/presentaties-netwerkevent-6-september-2023