Verslag Algemene Vergadering NDVW maandag 26 juni

Op een drafje werd het activiteitenverslag 2022, de revisorcontrole, de jaarrekening 2022 en het budget 2023 toegelicht en goedgekeurd door de werkende leden.

Felicitaties vervolgens voor de uitzwaaiende bestuurders en hun jarenlange inzet voor de vereniging. En ook felicitaties aan de 2 herverkozen bestuurders en het nieuwe bloed binnen de Raad van Bestuur. Nog 1 positie vacant  voor de juiste kandidaat.

Nadien werden de ruim tachtig aanwezigen getrakteerd op een rondje financieringstechnieken met als eerste gastspreker Roel Haeseldonckx, die enkele kernevoluties binnen de financiële wereld verduidelijkte. Groen geld is de toekomst voor fondsen met diepe zakken, dat staat als een paal boven water.

De tweede gastspreker en self made ondernemer, Gino Debruyne, sloot hier naadloos op aan en liet ons meeproeven van zijn passie voor binnenvaart met enkele cijfers van groene en minder groene bakken. Als spin in het web, heeft GSK brokers verschillende formules om binnenvaartondernemers alle kansen op succes te gunnen in het vergroeningsplaatje.

Er werd nog druk nagekaart op het terras en voor sommigen zelfs tot in de latere uurtjes. Dat het gezellig kan zijn!

Dit event vond plaats in samenwerking met GSKBrokers en Immoh2o. 
Neem zeker een kijkje naar de sfeerfoto's.