Voortvarend vergroenen met de green deal binnenvaart

Vergroening staat bovenaan de agenda van heel wat vooraanstaande spelers in Vlaanderen. Ook de transport & logistieke processen worden daarbij tegen het licht gehouden en dat is dikwijls in het voordeel van de binnenvaart.

Op vandaag is de binnenvaart immers al groener dan de truck en het spreekt voor zich dat ook in de toekomst dat voordeel best behouden blijft. Vandaar het belang dat de sector zich engageert.

Vanuit Netwerk De Vlaamse Waterweg trachten wij de juiste verlader met de juiste logistieke speler op het juiste moment te connecteren en te inspireren om business met elkaar te doen. Dat is ook hier van toepassing.

Engageren kan via het Engagementsformulier Green Deal Binnenvaart! Met deze engagements-verklaring nodigen we je uit om samen met ons een duurzame binnenvaart na te streven.

Na invulling van het engagementsformulier zal u uitgenodigd worden om de engagementsverklaring te ondertekenen tijdens het lanceringsevent op 23 juni (namiddag) in het Havenhuis te Antwerpen. 

Lees hier het volledige document  Microsoft Word - 230308_Engagementsverklaring