Connecteren, inspireren en faciliteren op Economische Missie naar München

Van 8-10 mei trok een Vlaamse delegatie van 44 deelnemers op economische missie naar München om te connecteren en inspireren voor meer business.

De speed dating op de bus werd geapprecieerd door zowel de nieuwe gezichten als de anciens. Just in Time voor de eerste inhoudelijk economische stop bij Bayernhafen Regensburg, met aansluitend 3 bedrijfsbezoeken. Een opwarmertje voor de Transport Logistic beurs van de volgende dag.

Onder een stralend blauwe hemel werd koers gezet naar de beurs om bij opening de 125.000 m² verspreid over 10 hallen te doorkruisen. Nauwelijks een uur later werd een eerste deal aangekondigd. Nog voor de middag kwam een 2de foto binnen met lachende gezichten. Het werkte aanstekelijk voor de hele delegatie.

Het culinair-gastronomisch gedeelte was opnieuw van een mooi niveau en zorgde voor gesmaakte netwerking momenten onder de deelnemers: een nieuw werkend lid voor de deelbekkens, toenadering onder concullega’s en veel business voor sommigen. Dat het geslaagd was!