Verslag netwerk event NDVW dinsdag 14 maart

Met meer dan 100 inschrijvingen was het event in de plantentuin in Meise een groot succes te noemen. 75% van de deelnemers waren ondernemers want ondernemers willen ondernemers ontmoeten op een informele manier om aansluitend aan de voordrachten met elkaar ervaringen uit te wisselen en onderling zaken te doen.

De vernieuwende presentaties on top, dat is dubbele winst!

Koen Anciaux gaf een uitgebreide uiteenzetting over de visie van de Raad van Bestuur op de Vlaamse Waterwegen. Niet rollend in het water, maar unanieme gedragen besluitvorming. En met als rode draad de nood aan ruimte om te ondernemen, te opereren, te innoveren, te verduurzamen en samen te werken.

Daisy Rycquart wist de zaal dan weer te boeien met een knap betoog rond vergroening van de binnenvaart, noodzakelijk om haar competitieve positie op lange termijn veilig te stellen. Wist u trouwens dat de binnenvaart vanuit Europa gestimuleerd wordt om te groeien met 25%? En dat het wegtransport binnen enkele jaren onder het ETS schema valt?

Katrien Eloot nuanceerde het statement ‘laag water is van alle tijden’ en wist ons te vertellen dat er wellicht toch wat meer aan de hand is. Een haarfijne analyse van varen in ondiep en beperkt water, verschafte de luisteraar daarbij nieuwe inzichten in scheepsgedrag en mogelijke evoluties van scheepsontwerpen voor de toekomst.

Er werd druk nagekaart tijdens de networking cocktail met zicht op de prachtige omgeving van de Plantentuin.