Uitnodiging: netwerkevent NDVW dinsdag 14 maart om 16u

Beste leden en abonnees 

De voorzitter en de voltallige stuurgroep van het Deelbekken Zeekanaal Zeeschelde hebben het genoegen u uit te nodigen op ons netwerkevent, dat dit jaar plaats in het kasteel van de Plantentuin aan de Nieuwelaan 38 in Meise.

Programma

Het programma ziet er alvast veelbelovend uit!

Onze eerste gastspreker trapt het event af met een overzicht van de sustainability evoluties in de binnenvaart. Daisy Rycquart volgt als Secretaris EU IWT Platform innovatie & vergroening dagelijks de sectorevoluties op Europees niveau. 

Onze tweede gastspreker Katrien Eloot gaat vanuit de multidisciplinaire kennis van het waterbouwkundig laboratorium, dieper in op de invloed van omgevingsparameters (bijv. laag/hoog water en stroming) op de doorvaarbaarheid van Vlaamse en Europese kanalen en rivieren.

Tot slot vergast Koen Anciaux, voorzitter van de Vlaamse Waterweg NV, ons met de strategie en visie vanuit de Raad van Bestuur op De Vlaamse Waterweg. 

Tijdens de netwerking cocktail in het kasteel van de plantentuin heeft u de gelegenheid om bij te praten met gekende en nieuwe gezichten en een hapje en drankje op niveau. 

Praktische info

Praktische details

Datum: 14 maart 2023
Opening: 16u
Einde voorzien omstreeks 20.00u
Plaats: Plantentuin Meise, Nieuwelaan 38, Meise
Leden: gratis

Wij kijken er alvast naar uit u allen terug talrijk te mogen ontvangen. 

Vriendelijke groeten
Raad van Bestuur van Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw