De Vlaamse Waterweg NV zoekt watergebonden investeerders voor watergebonden terreinen in Aalter

Het bedrijventerrein Aalter Woestijne legt de klemtoon op duurzaamheid door transporten via de binnenvaart. Het bedrijventerrein heeft via zijn ligging aan het kanaal Gent-Oostende een rechtstreekse verbinding met de havens van Gent (North Sea Port), Zeebrugge, Oostende en hun achterland maar ook met de Seine-Schelde verbinding richting West-Vlaanderen en Frankrijk.

Ontdek het terrein 2 

Terrein 2 is een eerstelijns watergebonden perceel met een oppervlakte van ca. 17.000m². Een eerstelijns watergebonden terrein is een terrein grenzend aan de waterweg. Ter hoogte van het terrein kan – via een publiek-private samenwerking - een kade aangelegd worden om de waterweg als transportmodus te gebruiken. In afwachting van een eigen kade kan evenwel al gebruikgemaakt worden van de kade van het toekomstig Regionaal Overslag Centrum (ROC AALTER)

Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: https://www.vlaamsewaterweg.be/bedrijventerrein-aalter2.

Ontdek de terreinen 5 en 6

De terreinen 5 en 6 zijn tweedelijns watergebonden terreinen met oppervlakten van ca. 19.000 m2 en 12.000 m2. Deze terreinen grenzen niet direct aan de waterweg maar bieden door hun ligging wel de uitstekende mogelijkheid om de waterweg als transportmodus te gebruiken. Hiervoor kunnen ze gebruikmaken van het toekomstig Regionaal Overslag Centrum (ROC AALTER). Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten met een engagement om een belangrijk deel van hun goederenvervoer via de waterweg te transporteren. De terreinen zijn optimaal bereikbaar. Naast de waterweg klasse IV (1000-1500 ton) verloopt de ontsluiting van het wegverkeer via de nieuw aangelegde brug, het bedrijventerrein Lakeland naar de de N44 en de E40. Door gebruik te maken van de binnenvaart worden de wegen ontlast, verbetert de mobiliteit en is er minder CO2 uitstoot. Brede groene buffers, een retentiebekken en afzonderlijke fietspaden dragen ook bij aan het duurzame karakter van het terrein.

Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: https://www.vlaamsewaterweg.be/bedrijventerrein-aalter-5-6