Nieuwjaarsboodschap van onze voorzitter

Het werkjaar 2022 van uw vereniging Netwerk De Vlaamse Waterweg (afgekort NDVW) kunnen we beschouwen als zeer geslaagd jaar in al haar facetten.

Onze baseline: « CONNECTEREN - INSPIREREN - FACILITEREN » hebben we samen alle eer aangedaan.

We mochten u ontvangen op 4 grote events in de verschillende deelbekkens met telkens inhoudelijk sterke sprekers. Iedere keer opnieuw waren het optimale gelegenheden voor netwerking met de talrijk aanwezige leden.

Tweemaal hadden we de eer om Minister Lydia Peeters, bevoegd voor mobiliteit en openbare werken, te verwelkomen op onze events. We mochten ook genieten van een sterke ondersteuning van de infrastructuurbeheerder De Vlaamse Waterweg nv (DVW) o.l.v. voorzitter Koen Anciaux, gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts en zijn voltallig directie en management. Dit werd onder de aanwezigen op onze bijeenkomsten erg gesmaakt.

Met grote tevredenheid blikken we ook terug op een economische missie naar Wenen dewelke kansen heeft geboden om (business-) contacten op het hoogste niveau te hebben. Met een geslaagde Eindejaarsdrink sloten we het werkingsjaar 2022 van NDVW in grandeur af.

De interne structuur & werking van uw vereniging werd verder op punt gesteld. Nieuwe bestuursleden kwamen aan boord en algemeen directeur Roel Peeters trad in dienst om onze dagelijkse werking verder te professionaliseren. Eén en ander resulteerde in een sterke groei van ons ledenaantal tijdens het werkjaar. Een sterk staaltje teamwork. Bedankt voor uw vertrouwen.

Belangenbehartiging voor onze leden in diverse dossiers kreeg alle aandacht hetgeen geleid heeft tot doeltreffende oplossingen. Blijf hier zeker veelvuldig gebruik van maken.

Op 24 november sloten NDVW vzw en DVW nv een samenwerkingsakkoord af voor een periode van 5 jaar met als doelstelling meer vervoer via de waterwegen te realiseren. We bundelden de krachten van beide organisaties om het ondernemerschap en infrastructuurbeheer nog beter op mekaar af te stemmen. We beschouwen dit is als een belangrijke stap om samen in Vlaanderen mobiliteitsvriendelijker en meer ecologisch vervoer te organiseren.

Vlaanderen blijft een logistieke topregio en de toekomst van de binnenvaart ziet er veelbelovend uit. Meer en meer ondernemers vinden hun weg naar onze waterwegen. We zijn overtuigd dat de groeicurve van vervoer via de waterwegen crescendo zal gaan.

In 2023 gaan we dan ook verder op het ingeslagen pad: Onze ambitie is om met het ledenaantal opnieuw te doen groeien met minimaal 20% en het aantal tonnages en teu’s via de waterwegen verder te doen stijgen.

U mag van ons een jaar verwachten met 6 topevents, een economische missie naar München, waar dit jaar de belangrijkste  Europese Transport & Logistiek plaatsvindt. We besteden verder ook aandacht aan uw belangenbehartiging, specifieke uitdagingen en het helpen zoeken naar oplossingen inzake het gebruik van de waterwegen.

In 2023 zal U opnieuw centraal staan in onze dienstverlening.

De Raad van Bestuur van Netwerk De Vlaamse Waterweg wenst u en uw dierbaren een gezond en succesvol 2023!!!

Francis Wanten
Voorzitter