Nieuws vanuit Deelbekken Albertkanaal

Nieuwe Loskade Vynova Belgium

Vynova Belgium in Tessenderlo heeft een nieuwe loskade in gebruik genomen. Hierdoor wordt de lossing van droge bulk verplaatst van de zwaaikom naar een eigen loskade. Spreekt voor zich dat dit uiteraard veel efficiënter verloopt!

BCTN België heeft samen met Wessem (bulk specialist) en Heylen Group (Warehousing) een concessie toegewezen gekregen van 10ha langs het Albertkanaal in Lanaken. Hier zal dit consortium een Euregionale, multifunctionele logistieke hub ontwikkelen en op termijn de nodige tonnen droge bulk en containers via Albertkanaal van en naar de lokale industrie transporteren. Er wordt naar gestreefd om tegen 2025 operationeel te zijn.

Tijdens de werken aan de kanaaltunnels voor de Oosterweelverbinding onder het Albertkanaal zal het binnenvaartverkeer daar beurtelings moeten passeren. Een apart VTS-systeem, passage- en konvooiplanning moeten de hinder beperken. De werken aan de kanaaltunnels onder het Albertkanaal starten in augustus 2023 en zullen tot 2030 duren. Voor meer informatie kan u terecht bij Evi Triest van Lantis (email Evi.Triest@lantis.be)