Uw lidmaatschap bij NDVW – kwaliteit staat centraal in onze dienstverlening

U maakt graag tijd vrij in uw agenda voor de bijwoning van een event, en heeft aangegeven dat volgende aspecten daarbij belangrijk zijn :

  • Kwaliteit van de inhoud van de presentaties
  • Kwaliteit van de andere deelnemers
  • Kwaliteit van de locatie en catering

U merkt het, kwaliteit is belangrijk en daar willen wij niet op inboeten. Ook in de toekomst zullen wij dus streven naar een hoge tevredenheidsgraad en werd er beslist om voor het volgende kalenderjaar het lidmaatschap aan te bieden volgens tarievenkaart 2023, die u hier kan terugvinden : https://www.netwerkdevlaamsewaterweg.be/nl/inschrijven

Graag geven wij nog mee dat de levensduurte de afgelopen maanden sterk is gestegen, met als onderdeel daarvan de prijzen van voedsel en drank. Een belangrijke kost in de werking van NDVW zijn events en bijhorende catering, naast andere kosten zoals marketing en communicatie, administratie, deelbekkenwerking etc … In de loop van Q1 2023 mag u uw lidmaatschapsfactuur ontvangen.