Communicatie vanuit de stuurhut: werkende en toegetreden leden

Zoals wettelijk voorzien bestaat een vzw uit werkende leden en toegetreden leden. Zo ook bij Netwerk De Vlaamse Waterweg VZW. Terwijl alle leden van de vereniging kunnen deelnemen aan de Algemene Vergadering, hebben daar enkel de werkende leden stemrecht.

De toegetreden leden kunnen – tegen betaling van het lidgeld - genieten van alle voordelen, die de VZW aanbiedt : deelnemen aan de events, de jaarlijkse economische missie, netwerking, etc. Ze kunnen ook een beroep doen op de vzw voor belangenbehartiging en tussenkomsten bij diverse overheden.

Werkende leden zijn de ‘trekkers’ van de vereniging. Meer nog dan de toegetreden leden – betekenen zij een meerwaarde voor de vereniging door (onder andere) openstellen van hun bedrijf voor activiteiten van de vzw, deelnemen aan werkgroepen en stuurgroepen, promotie van de vereniging, deelname aan de events,  etc.

Voor hun inzet genieten werkende leden voordelen zoals het mee bepalen van het beleid van de vzw via stemrecht op de Algemene Vergadering en voorinschrijving bij speciale events en economische missies.

Op 4/07/2022  besliste de Raad van Bestuur aan volgende leden het statuut van werkend lid toe te kennen :

-          De leden van de Raad van Bestuur en eventuele vaste raadgevers/experten;

-          De leden van de stuurgroepen van de 4 deelbekkens , aangevuld met leden-bedrijven,  die de werking van de deelbekkenbesturen actief ondersteunen  (maximaal 10 per deelbekken)

Elk deelbekken kan op die manier nog een vijftal leden voordragen als werkend lid.

Het Nominatiecomité zal er over waken dat onder de werkende leden een goede mix behouden blijft op het vlak van regionale spreiding, vertegenwoordigde bedrijfssectoren,  omvang en representativiteit van de bedrijven.

Voelt u zich geroepen? 

Wij kijken graag uit naar uw kandidaatstelling als werkend lid en kom onze vereniging versterken!  Neem hiervoor graag contact met uw deelbekkenbestuur of meld u aan bij onze Algemeen Directeur Roel Peeters via op email roel@ndvw.be

Vanuit de stuurhut 

Met deze nieuwe rubriek wil de Raad van Bestuur (RVB) van uw vereniging u stelselmatig op de hoogte houden van zijn voornaamste beleidsbeslissingen. Wil u hierop reageren, mail dan uw  commentaar of vragen  naar Ludo Vanmeer, secretaris van de RVB op mailadres  info@netwerkdevlaamsewaterweg.be.