Op 9 november organiseren de vakbonden een nationale actiedag voor meer koopkracht.

De Vlaamse Waterweg ontving de bevestiging dat vanaf 08/11/2022 18u tot 10/11/9u30 een syndicale actie kan plaatsvinden. 

De reden voor deze actie is extern en houdt geen verband met De Vlaamse Waterweg. Door deze actie zijn onderbrekingen van de bediening van de kunstwerken niet uitgesloten. In nauw contact met de Vlaamse Waterweg trachten we informatie in te winnen om de impact van de actie zo goed mogelijk te kunnen inschatten. 

Mocht u verdere vragen hebben omtrent de staking dan kan u contact opnemen met onze algemeen directeur Roel Peeters op roel@ndvw.be. Voor zover als mogelijk, zal hij u bijkomende informatie bezorgen.