Nieuw lid in de kijker, maak kennis met Transport Experience Center (TEC)

Transport Experience Center (TEC) is de overkoepeling voor een breed opleidingspakket in de transportsector met accent op het vervoer over de weg en over het water.

Het betreft de bedrijven Dangerous Goods Training (DGT),  Vereniging Voor Verkeersveiligheid (VVV) en Opleiding Training Chauffeurs (OTC).

De cursussen en bedrijfsopleidingen betreffen transportaangelegenheden in het algemeen en het vervoer van gevaarlijke goederen in het bijzonder. 

Het betreft dus verplichte en niet verplichte opleidingen voor alle transportmodi waarvan een belangrijk deel vervoer over het water.

Jaarlijks worden er meerder seminaries georganiseerd. Zo is er 6 en 13 oktober een seminarie in het kader van de verplichtingen van een veiligheidsadviseur bij het vervoer en verzenden van gevaarlijke goederen.

De diverse websites en info met betrekking tot het seminarie kunnen worden bereikt via www.tec.vlaanderen.