Lancering van het nieuwe Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES)

Op dinsdag 30 augustus werd het nieuwe Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES) officieel gelanceerd. Met het ondertekenen van een intentieverklaring gaven de eerste 16 partners, op initiatief van De Vlaamse Waterweg nv en waaronder ook vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg, de aftrap voor dit netwerk dat het gebruik van de waterweg binnen het werkingsgebied van Seine Schelde Vlaanderen wil stimuleren.

Situering van het Seine Schelde project

Het Seine Schelde project is momenteel het grootste binnenvaartproject in Europa. Een grensoverschrijdend project waarbij Frankrijk, Vlaanderen en Wallonië samenwerken met de Europese Commissie. Met het Seine Schelde project wordt een positieve groei in de binnenvaart gestimuleerd.

Met het project wil men een waterwegverbinding realiseren tussen het bekken van de Seine en het bekken van de Schelde voor schepen met een laadvermogen tot 4.500 ton. Het gaat hierbij om de aanleg van een volledig nieuw kanaal van 106 kilometer in Noord-Frankrijk tussen Compiègne en Cambrai (Canal Seine-Nord Europe in 2029). Verder omvat het ook de aanpassing van bestaande waterwegen.

Door meer in te zetten op de binnenvaart aan de hand van het Seine Schelde project kan de verkeersdrukte sterk gereduceerd worden. Het luwen van het aantal vrachtwagens op onze wegen zal bovendien hand in hand gaan met veiligere wegen, een schoner milieu en een duurzame economische groei. Zo kent het goederentransport over onze Vlaamse waterwegen verdere groei waarbij steeds meer bedrijven de voordelen zien en deze duurzame optie verkiezen boven 100% wegtransport.

Ondersteuning door het Economisch Netwerk Seine Schelde

Uit gesprekken met verschillende partners bleek dat een netwerk een wezenlijke impact kan hebben op de economische ontwikkeling van de waterwegen in deze regio. Zo is het nieuwe Economisch Netwerk Seine Schelde (eNES) ontstaan, dat ondersteuning biedt aan de groeiende binnenvaart voor goederentransport in het algemeen, alsook aan het Seine Schelde project. Met de oprichting van het eNES worden besturen en partners geïnformeerd en betrokken bij het project.

Het eNES vormt een gebiedsgericht netwerk voor het optimaliseren en ondersteunen van watergebonden, ruimtelijke, innovatieve en economische ontwikkelingen. Het gaat dan bijvoorbeeld over watergebonden bedrijventerreinen of innovatieve vaarconcepten. Dit alles met als doel het gebruik van de waterwegen binnen het werkingsgebied van het Seine Schelde project verder te stimuleren.