De Vlaamse Waterweg nv organiseert een marktraadpleging te Beernem Sint-Joris

Op zoek naar een kandidaat 

De Vlaamse Waterweg nv wenst een kandidaat te selecteren voor het afsluiten van een domeinconcessie met betrekking tot de percelen gelegen op de site Sint-Joris in Beernem voor de private exploitatie van een zandwinning en monostortplaats voor bagger-en ruimingsspecie, tijdelijke en/of definitieve opslag en laguneringsactiviteiten. Het is de concessionaris toegestaan bijkomende activiteiten te exploiteren tijdens de concessieduur voor zover deze in overeenstemming zijn met de vigerende wetgeving en in lijn met de bestemming.

Wees er tijdig bij 

De site heeft een totale oppervlakte van 493.609m² en is beperkt bereikbaar via het jaagpad aan de waterweg. Voor alle activiteiten dient de waterweg gebruikt te worden. Er wordt een terreinbezoek georganiseerd op 18 augustus 2022 om 10u00. Kandidaten die wensen deel te nemen, geven hun aanwezigheid uiterlijk op 16 augustus 2022 door (met vermelding van naam en hoedanigheid van de aanwezige personen) via het mailadres jonas.reynaert@vlaamsewaterweg.be.

Het marktraadplegingsdossier en alle informatie kan u via volgende link nalezen: https://www.vlaamsewaterweg.be/marktraadpleging-beernem-sint-joris.