Verslag Algemene Vergadering

Op 19 april 2022 hadden we met vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg (NDVW) hoog bezoek op onze Algemene Vergadering in de Jachthoorn te Kontich van de bevoegde Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Mevrouw Lydia Peeters.

De Minister stak van wal dat we samen voor grote uitdagingen staan:
- Een zwaar verstoorde supply-chain door de COVID-crisis
- Sterk stijgende energie- en grondstoffenprijzen door de Okraïne-oorlog
- Hoge inflatie en stijgende rentes
- Het sterk groeiend mobiliteitsprobleem

Minister Peeters heeft alle vertrouwen in de sterke veerkracht van onze ondernemers om dit juist en efficiënt aan te pakken.

Foto 1:
Transport en logistiek zijn de bloedvaten van een goed draaiende economie. Gezonde, economische groei in samenspraak met ecologie en leefbaarheid is belangrijk om onze welvaart en het welzijn van de burgers te kunnen blijven garanderen.
Transport via het water doet hieraan een grote bijdrage.
Minister Peeters is dan ook zeer tevreden met de vzw NDVW als grote bondgenoot van haar beleid. Ze onderstreept nogmaals het algemeen belang van de goede samenwerking tussen de infrastructuurbeheerder nv De Vlaamse Waterweg (DVW) en onze vereniging vzw NDVW die ondernemers een andere stakeholders groepeert.

Enkele cijfers door Minister Peeters vernoemd:
- 72 mio ton goederen equivalent van 2.870.000 vrachtwagenritten werden getransporteerd over het water in 2021. Een stijging met 4,23% tov 2020
- 16% van het totale vrachtverkeer passeert vandaag via het water
- 20% goederenverkeer via het water is de ambitie om tegen 2030 te behalen
- bedrijven in een straal van 10 km aanmoedigen om vervoer via het water te realiseren.
- 901 mio € is de recentelijke kostprijs van het file-leed op de weg. Dit moet omlaag.
De binnenvaart biedt hiervoor zeker een oplossing: bedrijfszeker, veilig, betrouwbaar en milieuvriendelijk.
Vzw NDVW kan hieraan zeker haar steentje bijdragen om de ondernemers verder te overtuigen om ook in te zetten op het gebruik van binnenvaart als transport-modus.

Foto 2:
Om alle ambities te kunnen realiseren heeft nv DVW de voorbije jaren al een aantal werken uitgevoerd en staan er nog een aantal in de steigers:
- uitbreiding containerhaven Antwerpen
- Zeesluis in Zeebrugge en Terneuzen (belangrijk voor de binnenvaart)
- Schelde - Seine verbinding
- Verhoging bruggen over het Albertkanaal (laatste fase is bezig)
- Opwaardering van de Dender tot 1350 ton (vernieuwen van 6 stuwen)
- Kanaal Bossuit-Kortrijk krijgt opwaardering als schakel tussen Vlaanderen en Wallonië
- Bouwen van kaaimuren via een PPS-constructie op diverse locaties in Vlaanderen
- Ontwikkelen van watergebonden gronden (ENA)
- Opwaardering van de kleine kanalen
- Automatisering van sluizen en bruggen via de afstandsbedieningscentrales
- Inzetten op Smart Shipping programma
- ….

Middelen worden op vraag van Minister Peeters systematisch vrijgemaakt door de Vlaamse Regering aangevuld door Europese subsidies voor bepaalde grote projecten.

Multi-modale hubs (weg, water, spoor) zal de de toekomst zijn voor de mobiliteit. Hiervoor is een mental shift noodzakelijk door te sensibiliseren en te faciliteren. Het Platform “Multimodaal Vlaanderen” is zeker een partner. De Minister roept op om nog meer samen te werken om het beoogde doel te bereiken.

Als Minister van Openbare Werken gaf ze ook de nood aan van een goed waterbeheersplan. Het Sigma-plan en het voorkomen van een nieuwe Waterbom (juli ‘21) moet de weerbaarheid verhogen en de kwetsbaarheid verlagen.

Als quote sloot Minister Lydia Peeters af “All of life depends on water”.

Nog even dit:
Dat ze onze vereniging vzw NDVW een warm hart toedracht is niet toevallig. Als grote bezieler van het waterwegen-gebruik was Minister Lydia Peeters destijds mede-oprichter van vzw Netwerk De Scheepvaart dewelke nadien gefuseerd werd met vzw Waterwegen en Zeekanaal tot de het huidige vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg.