Verslag Event “Deelbekken Zeeschelde Zeekanaal”

Het netwerkevent “Deelbekken Zeeschelde Zeekanaal” vond plaats in een prachtig maritiem decor. We kregen er de kans te luisteren naar boeiende sprekers en presentaties. De samenkomst werd ten slotte afgesloten met een fraai netwerkmoment, voorzien van een heerlijke hapje en drankje aan de oevers van de Schelde. Wil je graag de presentaties nog even herbekijken, dan kan dit via onze downloads op de site.