De Vlaamse Waterweg nv zoekt een kandidaat-uitbater voor de exploitatie van twee regionale overslag centra in de Westhoek

Uitbouw van een logistiek alternatief via ROC

Een Regionaal Overslag Centrum (ROC) faciliteert watergebonden overslag (bulk, paletten) voor bedrijven die voor hun bedrijfsgebonden activiteiten gebruik willen maken van de waterweg en over geen eigen kade beschikken. Deze bedrijven bevinden zich binnen hetzelfde bedrijventerrein, dezelfde stad/gemeente of dezelfde (deel)regio.

De bestaande ontsluiting via de weg komt steeds meer onder druk te staan door de toenemende congestie op de wegen. Door het uitbouwen van alternatieve ontsluiting via het bestaand netwerk van vaarwegen CEMT I Klasse in de Westhoek, wil De Vlaamse Waterweg nv het structureel competitief nadeel op het vlak van totale logistieke kost wegwerken en de logistieke slagkracht van bedrijven in de regio verhogen. Het ROC in Diksmuide en het ROC in Veurne moeten watergebonden overslag van goederen in de Westhoek faciliteren, zodat de ontsluiting van de Westhoek via de binnenvaart gerealiseerd wordt.

Kans tot omschakeling naar duurzaam transport   

“Een Regionaal Overslag Centrum (ROC) is een uitgelezen kans voor bedrijven om de omschakeling te maken naar duurzaam transport in hun logistieke keten”, benadrukt Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken, Lydia Peeters.  “De organisatie van watergebonden vervoer via een ROC is een opstap naar meer binnenvaart en een betere mobiliteit in de regio.

“Diksmuide ligt op het kruispunt van twee drukke gewestwegen, waardoor erg veel doorgaand vrachtverkeer ons stadscentrum doorkruist. Door meer vracht via het water te vervoeren, zullen onze wegen minder verkeer te slikken krijgen. De IJzer vormt hierbij een oplossing, maar dan is degelijke infrastructuur nodig. De realisatie van een goed uitgeruste laadkaai komt aan die noodzaak tegemoet”, aldus Diksmuids burgemeester Lies Laridon.

Uitdagingen voor de toekomstige uitbater   

De toekomstige exploitant van de ROC’s dient aan de bedrijven in de regio de mogelijkheid te geven om de watergebonden potenties in de Westhoek maximaal te benutten.

De uitbater zal actief moeten inzetten op het aantrekken van nieuwe klanten”, vertelt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv. “Verder dient de kandidaat-uitbater met een aantrekkelijk aanbod de lokale ondernemingen te overtuigen om de waterweg in te zetten voor goederentransport en gebruik te maken van de overslaglocaties. Het aanbieden van een hoog dienstverleningsniveau zal deze stap voor bedrijven nog vergemakkelijken.”

Het activeren van het flexibele vervoersconcept zoals Watertruck+ biedt bijkomende troeven voor de uitbaters en kan een aanvulling zijn op de bestaande vloot van kleine schepen. De exploitant dient mee in te staan voor de verdere uitrol van andere nieuwe opportuniteiten in de binnenvaart zoals Autonoom Varen, palletvervoer, het vervoer van afvalcontainers via de binnenvaart of het opzetten van kleine duwvaart als transportsysteem. Deze en nog andere initiatieven kunnen samen met de partners uit de regio waaronder Pom West-Vlaanderen, de gemeentes, werkgeversorganisaties (Voka, Unizo…) op de kleinere waterwegen van de Westhoek uitgewerkt worden.

“De uitbater van het ROC organiseert de overslag over het water voor andere bedrijven en maakt voor een groter gebied watergebonden transport mogelijk. De voorwaarden die vervat zijn in de marktbevraging zijn er op gericht om ondernemers aan te trekken die garanties bieden dat ze resoluut inzetten op het vervoer via water. Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een domeinvergunning afgesloten voor het uitbaten van het Regionaal Overslag Centrum”, besluit Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv.

Stel je kandidaat   

Het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten vind je terug op de webpagina van De Vlaamse Waterweg nv: https://www.vlaamsewaterweg.be/roc-westhoek-diksmuide-en-veurne

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 31/08/2022.

Voor extra informatie over het dossier kan je terecht bij Stijn Devriendt, Afdeling Commercieel Beheer bij De Vlaamse Waterweg nv via mail: stijn.devriendt@vlaamsewaterweg.be of telefonisch: 09 292 11 29