De Vlaamse Waterweg nv zoekt kandidaat-investeerders voor een watergebonden bedrijventerrein in Wilsele

Het watergebonden bedrijventerrein ligt langs het kanaal Leuven-Dijle, tussen de zogenaamde ‘Hasseltse bocht’ en de nieuwe Schuiteniersbrug en beschikt reeds over een kade van circa 97 meter lang (aangeduid als A op de situatieschets hieronder). Sinds 2018 is deze kade in gebruik voor de afvoer van afval van Vlaams[1]Brabant. De huidige kade is geschikt voor overslag van containers met reachstacker.

Verlenging bestaande laad- en loskade maakt bedrijventerrein extra interessant

De Vlaamse Waterweg nv heeft de intentie om de bestaande kade door te trekken tot tegen de ‘Hasseltse bocht’ (de spoorlijn) waardoor een bijkomende laad- en loskade gerealiseerd wordt met een lengte van circa 77 meter. “Door de aanleg van de nieuwe laad-en losinfrastructuur creëren we één laad-en losinstallatie met een totale lengte van circa 174 meter. Deze biedt gelijktijdig plaats aan drie vrachtschepen van het type Kempenaar”, legt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv, uit.

De laad- en losinstallatie zal geschikt zijn voor containerbehandeling en de overslag van bulkmaterialen. Streefdatum voor de realisatie van de kade is januari 2025. De nog te bouwen laad- en losinstallatie wordt samen met het achterliggend terrein met een oppervlakte van circa 5881 m² aangeboden.

“Het aangeboden terrein heeft bovendien een strategische ligging vlakbij de stad Leuven en de E314. Een ideale locatie om overslag van en naar het waterwegennetwerk te doen”, benadrukt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Aandeel binnenvaart verhogen naar 20%

De Vlaamse Waterweg zet volop in op het vervoer over water. Met dit soort infrastructuurprojecten wil de organisatie ondernemers nog meer overtuigen om de binnenvaart te gebruiken voor hun goederenstromen. “Met projecten zoals de vermarkting van dit bedrijventerrein hopen we straks op een aantal mooie investeringsvoorstellen van bedrijven die de waterweg willen gebruiken. Met de meest geschikte kandidaat/kandidaten wordt een concessie afgesloten met een engagement om een belangrijk deel van hun goederenvervoer via de waterweg te vervoeren”, legt Koen Anciaux, voorzitter van De Vlaamse Waterweg nv, uit.

Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Open Werken: “De binnenvaart past in een klimaatvriendelijke mobiliteits- én ondernemersbeleid. De realisatie van watergebonden bedrijventerreinen draagt bij aan de ambitie van Vlaanderen om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen naar 20%.”

Stel je kandidaat

Bedrijven die interesse hebben in het terrein kunnen het volledige marktraadplegingsdossier en bijhorende documenten raadplegen op de website van De Vlaamse Waterweg nv: www.vlaamsewaterweg.be/marktraadpleging-terrein-wilsele.

De uiterlijke indieningsdatum voor kandidaatstellingen is 31 augustus 2022.

Voor extra informatie over het dossier kan je terecht bij Ewald Ketele, commercieel verantwoordelijke bij De Vlaamse Waterweg nv via ewald.ketele@vlaamsewaterweg.be.