Frieda Brepoels geeft fakkel door aan Koen Anciaux

Halfweg december besliste de Vlaamse regering dat Koen Anciaux vanaf 1 februari 2022 Frieda Brepoels als voorzitter zal vervangen. Dit sluit aan bij de voorziene wissel halverwege de beleidsperiode van de voorzitter van de raad van bestuur.

Reeds van 2013 was Frieda Brepoels bestuurder in de raad van bestuur van de toenmalige nv De Scheepvaart. Sinds 1 februari 2015 werd zij voorzitter bij de waterwegbeheerder, eerst bij nv De Scheepvaart en daarna bij De Vlaamse Waterweg nv. Mevrouw Brepoels blijft wel bestuurder binnen de raad. Zo zal zij haar ervaring en kennis ten voordele van de binnenvaart en De Vlaamse Waterweg verder kunnen blijven inzetten.

Koen Anciaux neemt nu het roer over als voorzitter om de succesvolle koers verder te zetten. Anciaux is sinds 2005 bestuurder in de raad van bestuur van de toenmalige Waterwegen en Zeekanaal nv. In 2017 maakte hij zo de overstap naar de raad van bestuur van De Vlaamse Waterweg nv. Met zijn aanstelling is de continuïteit verzekerd.

De raad van bestuur gaat er als volgt uitzien:

• Koen Anciaux, voorzitter
• Tom Dehaene, ondervoorzitter
• Frieda Brepoels, bestuurder
• Sophie Demeulenaere, bestuurder
• Koen Derkinderen, bestuurder
• Ilse Hoet, bestuurder
• Sven Pletincx, bestuurder
• Raf Terwingen, bestuurder

Onafhankelijke bestuurders
• Annemie Baeyaert
• Martine Hiel
• Francis Rome
• Joeri Tielemans
• Baudewijn Vancoillie

Regeringscommissarissen
• Guido Hermans
• Maarten Hens

Gedelegeerd bestuurder Chris Danckaerts, algemeen directeur Dominique Van Hecke en operationeel directeur Krista Maes zetelen met raadgevende stem in de raad van bestuur.

Tijdens de plechtige overdracht nam Koen Anciaux de gelegenheid om Frieda Brepoels te bedanken voor haar geleverde inzet in het belang van de vele functies van onze waterwegen. Tevens benadrukte hij dat De Vlaamse Waterweg nv ook de komende jaren op hetzelfde elan verder wil gaan. Zo staan er nog diverse werven op de planning zodat het waterwegennet beantwoordt aan de noden van de toekomst. Verder staan ook het beheersen van wateroverlast en droogte de komende jaren nog op de planning.

Met deze overdracht wensen wij Frieda Brepoels graag te bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren en voor haar opgeleverd werk binnen DVW. Alsook wensen wij haar succes met haar nieuwe voorzitterschap bij de VRT. Daarnaast wensen we Koen Anciaux te feliciteren met zijn aanstelling als nieuwe voorzitter binnen DVW, nadat hij reeds een aantal jaren als bestuurder optrad binnen de organisatie. Wij kijken er naar uit om samen met de nieuwe voorzitter Koen Anciaux en zijn RvB de verdere uitbouw van meer waterweggebruik nog intenser te activeren en wensen hem alvast veel succes toe!
Dit in naam van alle leden van vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg en onze raad van bestuur.