Steun van de Vlaamse Regering voor de binnenvaartsector

Vlaams minister Lydia Peeters bracht het goede nieuws dat de Vlaamse Regering heeft beslist een tijdelijke financiële ondersteuning van de binnenvaartsector te voorzien. Deze steunmaatregel dient de binnenvaart verder aan te moedigen en het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen. Dit door een deel van de kosten te dekken bij het inleggen van extra verbindingen naar de havens van Antwerpen en Zeebrugge.

Met dit vrijgemaakte budget wil men een verschuiving verwezenlijken van het wegvervoer naar de binnenvaart inzake goederenvervoer, alsook de frequentie van het gebruik van de binnenvaart te verhogen. Vlaanderen heeft hierbij de ambitie om tegen 2030 het aandeel van de binnenvaart in de logistieke keten te verhogen tot 42%.

De Vlaamse Regering wil het transport tussen de Vlaamse zeehavens en de inlandterminals een boost geven, alsook efficiëntiewinsten voor de bedrijven boeken. De verschillende vaarroutes van en naar de haven van Antwerpen en Zeebrugge komen hierbij in aanmerking voor ondersteuning.

Inlandterminals, barge-operatoren of andere intermodale partijen kunnen projectvoorstellen indienen tot en met 21 februari 2022. Deze tijdelijke financiële ondersteuning loopt van januari 2022 tot en met december 2025. Wie meer informatie wenst over de steunmaatregel rond voorwaarden en procedure, kan een kijkje nemen op www.vlaanderen.be/marktbevraging-versnelling-modal-shift.