Netwerk De Vlaamse Waterweg gaf de aftrap op Matexpo

Netwerk De Vlaamse Waterweg vzw Deelbekken Bovenschelde kan terugkijken op een eerste geslaagd symposium op Matexpo 2021. Dit met als thema “Futureproof worden met het Netwerk van de Vlaamse Waterweg via het Vlaamse Relanceplan”.

Onder leiding van Voorzitter Johan Verhelst, gaf Deelbekken Bovenschelde met bestuursleden Ivo Pallemans, Jan D’Hayere, Ignace Gabriëls en Baudewijn Vancoillie, het symposium Futureproof worden met het Netwerk van de Vlaamse Waterweg via het Vlaamse Relanceplan.

Aanwezigen hierbij waren, de Voorzitter van Netwerk DVW vzw Francis Wanten die iedereen verwelkomde en uitleg gaf over de fusie en de organisatie over de vier verschillende deelbekkens. Alsook Johan Verhelst, de voorzitter van het organiserende symposium deelbekken Bovenschelde, Chris Danckaerts, gedelegeerd bestuurder van Netwerk De Vlaamse Waterweg en Peter Vandemoortel, van de gelijknamige Steenbakkerij uit Oudenaarde. Hierbij werd de mogelijkheid geboden vragen te stellen aan Chris Danckaerts aan de hand van een vragenronde.

Vervolgens bracht Peter Vandemoortel nog een getuigenis rond hun overstap van wegvervoer naar aanvoer over het water. Naast de positieve noot die hij hier bracht, trok hij ook de aandacht over de laag waterstanden in 2019 en 2020 en de hoog waterstand van het huidige jaar waarmee de aandacht werd getrokken van de taak van DVW rond waterbeheersing. Neem je graag enige duiding bij de verantwoordelijkheid en bevoegdheden van DVW door, neem dan gerust ook een kijkje naar volgende document met duiding rond DVW