Netwerk De Vlaamse Waterweg – nieuwe naam – nieuwe vereniging – nieuwe site

Maak kennis met vereniging Netwerk De Vlaamse Waterweg. Deze vzw vormt de nieuwe fusie van wat voorheen vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg voor de Oostelijke bekkens en vzw Waterwegen en Zeekanaal voor de Westelijke bekkens was. Opgericht door een aantal enthousiaste bedrijfsleiders vormt de nieuwe vzw Netwerk De Vlaamse Waterweg een sterke nieuwe organisatie voor alle watergebonden bedrijven in Vlaanderen.

Deze vereniging heeft vooral als doel om de binnenvaart te bevorderen en om de belangen van alle gebruikers van de binnenvaart en van de watergebonden bedrijven optimaal te behartigen. Met deze nieuwe fusie kan Vlaanderens’ ambitie om te groeien tot de logistieke draaischijf van Europa verder versterkt worden. Bovendien kunnen de Vlaamse waterwegen het perfecte antwoord bieden op de vele lange files op de wegen. Daarnaast is binnenvaart ook een economische en milieuvriendelijke transportmodus en dus hét antwoord voor de toekomst. 

Netwerk De Vlaamse Waterweg zet volgende zaken op de kaart. Zo wil de vereniging de belangen van haar leden vertegenwoordigen en verdedigen, alsook info delen met hen en hen haar diensten verlenen. Maar ook het organiseren van netwerking voor bedrijven en verenigingen die gebruikmaken van de waterwegen, alsook het stimuleren van een goede samenwerking tussen overheden en andere stakeholders. Daarnaast ook het gebruik van de binnenvaart bevorderen. 

Bij een nieuwe vereniging en nieuwe huisstijl, hoort natuurlijk ook een nieuwe website. Wat je hierbij mag verwachten? De site kreeg een totaal nieuw jasje aangemeten, de gebruikservaring staat steeds centraal. De site werd volledig mobielvriendelijk gemaakt, alsook worden onze diensten beter gepresenteerd. Met al deze vernieuwingen zijn ook de functionaliteiten geoptimaliseerd. Wij hopen onze leden en alle geïnteresseerden de komende tijd veel te mogen treffen op onze nieuwe site. Jullie mogen dan ook met regelmaat nieuws en interessante informatie verwachten.