NIEUWE EN INNOVATIEVE IMPULSEN VOOR HET VLAAMSE HINTERLAND

WAAROM MEEDOEN?

  • Financiële ondersteuning voor een twintigtal projecten;
  • Vlottere goederenstromen van het hinterland naar (en in) de zeehavens en omgekeerd;
  • Positief effect op het milieu en/of modal shift naar binnenvaart en spoor.


HOE MEEDOEN?
Met deze open projectoproep wensen de Vlaamse overheid en de havenbesturen alle partijen die betrokken zijn bij de transportkeuze aan te moedigen en hen kansen te geven met het oog op het realiseren van nieuwe duurzame mobiliteitsoplossingen of het verbeteren van bestaande oplossingen voor maritieme stromen.
De Vlaamse overheid en de havenbesturen wensen tijdelijk ondersteuning te bieden aan een twintigtal verschillende projecten die maximaal tegemoet komen aan bovenstaande doelstellingen. Potentiële kandidaten zijn bij deze uitgenodigd om een projectvoorstel in te dienen tegen 27 november 2017 om 12u00 bij jan.blomme@mow.vlaanderen.be en de contactpersoon van de betrokken haven.
Meer informatie over de contactpersonen, modaliteiten en toewijzingscriteria is te vinden in de volgende documenten:

Bijlage 1: Verklaring De-Minimisverklaring
Bijlage 2: Projectoproep hinterlandconnectiviteit