UPDATE CORONAVIRUS/COVID-19 maatregelen – DE VLAAMSE WATERWEG nv

 • Met het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 (aangepast op 3 april 2020) (bijlage) werden Havens, maritiem vervoer, estuaire vaart, short sea shipping, goederenvervoer over water, binnenvaart en de essentiële diensten ter ondersteuning hiervan vastgesteld als essentiële diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van België en de behoeften van de bevolking.
  Dit maakt dat deze diensten verzekerd dienen blijven te worden
 • Een overzicht van de maatregelen van de Vlaamse overheid is te vinden op vlaanderen.be/corona/vlaamse-maatregelen.
 • Op 3 april 2020 keurde de Vlaamse regering - op initiatief van De Vlaamse Waterweg en het departement MOW -  het noodbesluit Noodmaatregelen inzake de binnenvaart goed.
  Dit besluit strekt ertoe dat de bevoegde waterwegbeheerder afwijkingen op het vlak van de binnenvaartreglementering kan toestaan teneinde de continuïteit van de dienstverlening van de binnenvaart niet in het gedrang te brengen.
 • De Vlaamse Waterweg kiest voor het verzekeren van een maximale dienstverlening
  • conform de instructies gebeurt er maximaal thuiswerk
  • de operationele werking op het terrein (bediening van sluizen en bruggen, RIS-centra, elektromechanische interventies, toezicht op terrein en werven) gebeurt met respect voor social distancing
   Tot op heden kon de bediening van alle sluizen en bruggen gebeuren volgens de gebruikelijke bedieningstijden
 • De Vlaamse Waterweg besliste om de betalingstermijn voor schuldvorderingen van 30 naar 90 kalenderdagen te verlengen.
 • Specifieke vragen van klanten gerelateerd aan corona worden onderzocht.