Open oproep: VIL-subsidies voor innovatieve logistieke bedrijfsprojecten - Praktische info

Zowel pure onderzoeksprojecten voor iets dat nog in zijn kinderschoenen staat, als ontwikkelingsprojecten voor iets dat al meer matuur is en het ‘upscalen’ van kleinschalige demo’s naar pilootprojecten komen in aanmerking. Afhankelijk van het type project, en het risico dat daaraan verbonden is, gaan de steunpercentages van 25% tot 60%.

Heeft u een projectidee dat als onderzoeks-, ontwikkelings- of pilootproject in aanmerking kan komen? Schrijf dan in op deze oproep!

PRAKTISCH

Gelieve ons uw projectvoorstel (2 pagina’s) via mail te bezorgen aan: projectidee@vil.be. Hiervoor kan u de template in bijlage gebruiken.

Deadline voor indiening: vrijdag 6 december om 12u00.

Als uw idee ontvankelijk is, zal u worden uitgenodigd op de VIL-adviesraad van januari 2020 om het idee toe te lichten en inhoudelijk te evalueren. Indien deze evaluatie positief is, kan u starten met de uitwerking van uw dossier.

VIL en zijn innovatiecoach staan u bij met raad en daad. Tijdens een individuele kick-off sessie wordt een praktisch stappenplan besproken en een aantal handige tools en technieken aangereikt om op een efficiënte manier tot een uitgewerkt projectvoorstel te komen. Ook komen een aantal belangrijke tips aan bod, gebaseerd op ervaringen uit de vorige twee oproepen.