Steunmaatregel voor palletvervoer via binnenvaart: 4de oproep

  • De investeringssteun is een éénmalige financiële tegemoetkoming. Het bedrag van de steun bedraagt maximum 80% van de totale investeringskost. De private partner draagt zelf minstens 20% van de investeringskost.
  • De exploitatiesteun voorziet in financiële steun ter gedeeltelijke dekking van de meerkost van het vervoer van palletten via de binnenvaart ten opzichte van het vervoer via de weg. Het toegekende steunbedrag is degressief  en beperkt in de tijd (3 jaar).

Op de website van De Vlaamse Waterweg nv is alle informatie in verband met de steunmaatregel terug te vinden: https://www.vlaamsewaterweg.be/palletvervoer