Onderzoek van de bedieningstijden

In de binnenvaartketen streven belanghebbenden continue naar efficiëntiewinst en een superieure dienstverlening voor hun klanten (en leden). Een betrouwbare en voldoende beschikbare waterweg is hierbij van kapitaal belang. Om hieraan te voldoen engageert De Vlaamse Waterweg zich om de bedieningstijden van kunstwerken op regelmatige basis te evalueren en indien nodig/waar mogelijk aan te passen in functie van de waterweggebruiker.  

 De bedieningstijden van sluizen en bruggen spelen een belangrijke rol bij het bepalen van de maximale transportcapaciteit en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse waterwegen. Net daarom wil De Vlaamse Waterweg met dit project nagaan of de huidige bedieningstijden van kunstwerken binnen eenzelfde of verschillende corridor(s) optimaal op elkaar zijn afgestemd. Dit rekening houdende met de (economische) noden van zowel de beroeps- als pleziervaart.

Het standaardiseren van bedieningstijden heeft het potentieel om de concurrentiepositie t.o.v. van buurlanden te versterken, schepen optimaler in te zetten, de wachttijden aan kunstwerken te reduceren en bijgevolg de algehele efficiëntie van de binnenvaart te verbeteren.

 Met de respectievelijke voordelen in het achterhoofd, is het onze visie dat dit vooral een project mét en vóór de belanghebbenden moet worden. We doen dus graag een oproep naar alle organisaties die willen bijdragen tot het optimaliseren van bedieningstijden om de volgende korte enquête in te vullen. Deze enquête neemt hoogstens 10 minuten van uw tijd in beslag. De deadline voor het invullen van de enquête is 30 juni 2020.

 

Deelnemen kan via onderstaande link:
<< Klik door naar de korte enquête >>

De Vlaamse Waterweg zal de resultaten van deze enquête grondig analyseren en is bereid om op basis van deze vaststellingen de huidige bedieningstijden van kunstwerken te herevalueren.

Hartelijk bedankt voor uw bijdrage.
Met vriendelijke groeten,
Koen Maeghe Afdelingshoofd Sturing – De Vlaamse Waterweg NV