Projectoproep : subsidies voor een efficiënter goederenvervoer

De Vlaamse overheid lanceert een nieuwe oproep voor projecten die het goederenvervoer van en naar de Vlaamse zeehavens vlotter en efficiënter laten verlopen.

Privéondernemingen kunnen subsidies krijgen voor projecten die op korte termijn het goederentransport via de waterweg of het spoor verbeteren.

Projectvoorstellen kunnen tot uiterlijk 5 juli ingediend worden. De ondersteuning geldt voor een periode van maximaal 3 jaar en bedraagt maximaal 200.000 euro per project. De Vlaamse overheid en de zeehavens willen met deze oproep innovatieve projecten stimuleren en financieel ondersteunen.

Welke projecten komen in aanmerking?

  1. Hubs langs Vlaamse waterwegen voor ladingen die niet in containers vervoerd worden.
    Denk dan aan overslagplaatsen of distributiecentra voor bouwmaterialen en fast moving consumer goods.
  2. Projecten die de efficiëntie van duurzame vervoersmogelijkheden(binnenvaart, spoor) verbeteren.
    Achterliggend doel is om de hinterlandconnectiviteit van en naar de havens te versterken.
  3. Digitaliseringsprojecten die de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke keten verhogen. De Vlaamse overheid streeft naar projecten die voordelen kunnen opleveren voor meerdere spelers in de havenwereld.
  4. Geautomatiseerd varen op kleine vaarwegen.
    De Vlaamse overheid wil steun verlenen aan nieuwe technologieën om schepen vanop afstand te besturen. Vlaanderen heeft hierin een voortrekkersrol en wil met dit project onbemand varen verder uitbouwen op bepaalde delen van de Vlaamse binnenwateren.

 

Meer informatie op : https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/press-release/subsidies-voor-een-efficienter-goederenvervoer-projectoproep