Projectoproep : subsidies voor een efficiënter goederenvervoer

Welke projecten komen in aanmerking?

  1. Hubs langs Vlaamse waterwegen voor ladingen die niet in containers vervoerd worden.
    Denk dan aan overslagplaatsen of distributiecentra voor bouwmaterialen en fast moving consumer goods.
  2. Projecten die de efficiëntie van duurzame vervoersmogelijkheden(binnenvaart, spoor) verbeteren.
    Achterliggend doel is om de hinterlandconnectiviteit van en naar de havens te versterken.
  3. Digitaliseringsprojecten die de efficiëntie en betrouwbaarheid van de logistieke keten verhogen. De Vlaamse overheid streeft naar projecten die voordelen kunnen opleveren voor meerdere spelers in de havenwereld.
  4. Geautomatiseerd varen op kleine vaarwegen.
    De Vlaamse overheid wil steun verlenen aan nieuwe technologieën om schepen vanop afstand te besturen. Vlaanderen heeft hierin een voortrekkersrol en wil met dit project onbemand varen verder uitbouwen op bepaalde delen van de Vlaamse binnenwateren.

 

Meer informatie op : https://www.departement-mow.vlaanderen.be/nl/press-release/subsidies-voor-een-efficienter-goederenvervoer-projectoproep